ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wisbrun Couture Stoffen aan haar klanten.
AANBOD
Alle producten worden nauwkeurig en waarheidsgetrouw aangeboden .Bij alle stoffen zijn de benodigde gegevens vermeld en stalen geven een juiste weergave van kwaliteit en kleur. Indien een aanbod slechts geldig is gedurende een bepaalde periode geven wij dit duidelijk aan.
KLEURAFWIJKINGEN
De kleuren op foto’s kunnen altijd een lichte afwijking vertonen ten opzichte van de werkelijke stalen. Het verdient dus aan te bevelen altijd bij twijfel een staal aan te vragen. Bij het kopen op foto kunnen kleurafwijkingen geen reden zijn om afgeknipte stoffen terug te zenden.
HERROEPINGSRECHT
Stoffen in opdracht van de klant op een bepaalde metrage afgeknipt kunnen om die reden niet worden teruggenomen of geruild. Mocht u een gegronde reden hebben een stof niet te kunnen accepteren laat ons dit dan per Email weten. Alle artikelen dienen door de klant te worden gecontroleerd alvorens deze worden geknipt en/of verwerkt . Bij geknipte stoffen is er geen mogelijkheid tot klachten of verhaal.
LEVERING
De klant is verplicht de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop haar/hem deze ter beschikking staan of ter hand worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat wij haar/hem dit hebben laten weten. Alle kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Wisbrun Couture Stoffen blijft volledig eigenaar van de geleverde stoffen tot het moment dat de betreffende factuur volledig is voldaan.