Privacy verklaring

Wij namen en nemen uw privacy zeer serieus.
Bij de nieuwe privacy wet is transparantie van groot belang bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.
In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) laten wij u het volgende weten.
• Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken
• De persoonlijke informatie die u ons verstrekt betreft uw naam, e-mailadres, huisadres en telefoonnummer welke wij alleen intern gebruiken om u van dienst te kunnen zijn.
• Als u een account aanmaakt geeft u ons – door in te stemmen met deze privacy verklaring – toestemming uw persoonsgegevens te verwerken.
• Als u een overzicht van uw gegevens wilt ontvangen of gegevens wilt corrigeren kunt u deze per brief of E-mail aanvragen.
• Wij verstrekken of verkopen deze nooit aan anderen, gebruiken deze alleen intern.
• Uw gegevens worden bewaard zo lang deze nodig zijn voor de doelen waar we het in deze privacy verklaring over hebben en voor het naleven van wetten en regelgeving,
• Indien u dit wenst zullen wij uw persoonlijke gegevens verkregen door het invullen van formulieren via onze website , per telefoon, e-mail of anderszins uit ons bestand halen. .
• Wij maken gebruik van “cookies “ om de werking van onze Website te vervolmaken en voor u gemakkelijker te gebruiken.
• Wij houden u graag op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.
• Dit houdt in dat als u niet een klant bent, we geen nieuwsbrieven of andere informatie zullen zenden, tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen.
• Voor eventuele klachten over de verwerking van gegevens door Wisbrun Couture Stoffen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.